Framåt sker en debitering för uteblivna besök

Från årsskiftet tar BVC ut en uteblivandeavgift på 400kr om besöket ej avbokas 24 timmar innan inbokat besök enligt Regionens regelverk.