för remittenter

Vi tar emot remisser för ADHD/ADD-utredningar för barn födda 2012 och tidigare från Elevhälsovården. Har en elev på er skola svårigheter som misstänks bero på neuropsykiatrisk problematik är ni varmt välkomna att skicka en remiss för ADHD/ADD-utredning till oss. 

REMISS NEUROPSYKIATRISK UTREDNING

För att vi ska kunna genomföra en utredning krävs en remiss innehållandes:


·         Frågeställning
·         Problembeskrivning
·         Pedagogisk beskrivning (Mall förskolebarn, Mall skolbarn)
·         SHV/BHV-journal
·         Samtycke till utredning med underskrift av vårdnadshavare (Mall)
·         Annan relevant dokumentation såsom tidigare logopedutlåtande, socialtjänstutredning, psykologutlåtande mm


Alla remisser, även remisser med önskemål om utredning på vår mottagning vid Hagastaden skickas till:


Alva Psykologi
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm


Kommer remiss från andra regioner än Region Stockholm så ska ”RD21/00059 Avtalstecknare: Region Dalarna” framgå. Även avsändare, giltighetstid och mottagande vårdgivare ”Alva Psykologi”. Vi utreder under detta avtal även AST. För att en patient ska kunna utredas måste denna även finns på väntelista inom BUP/Habilitering i hemregionen och hemregionens remissregler måste följas. 

Det går även bra att direktupphandla våra tjänster genom nya regler i LOU som började gälla 2022-02-01. 

REMISS PSYKOLOGINSATSER BArn 0-5 ÅR och blivande föräldrar

Barnmorskemottagningar 

Om barnet är fött, vänligen skriv remissen i barnets namn även om föräldern är er patient. Observera att BVC-mottagningen som barnet är inskrivet på då ska ligga inom Malinamottagningens upptagningsområde. 

 • Önskat stöd från Malinamottagning i fråga om föräldraskap och anknytning
 • Hur länge har svårigheterna förekommit och hur påverkar de patienten?
 • Vilka insatser har ni redan prövat med på BMM för att stötta föräldern i fråga om remissorsaken?
 • Beräknat förlossningsdatum?
 • Familjeförhållanden
 • Tidigare missfall, komplikationer i samband med tidigare förlossning eller annat som kan påverka framtida anknytning?
 • Tidigare och pågående psykisk ohälsa?
 • Pågående vårdkontakter?
 • Kontakt med socialtjänst?

BVC/husläkare/vårdcentral/BUMM

 •  Önskat stöd från Malinamottagning?
 • Hur länge har svårigheterna förekommit och hur påverkar de patienten/familjen?
 • Vilka insatser har redan prövats för att stötta föräldern i fråga om remissorsaken? Familjeförhållanden?
 • Tidigare och pågående vårdkontakter?
 • Ev avvikelser vid BVC-kontroller?
 • Kontakt med socialtjänst?
 • Hur fungerar ev förskola?

Remissen kan skickas i Take Care till

Malinamottagningen Capio Alva Östermalm (Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Östermalm, Österåker) – Nr för vårdpersonal: 08 502 331 72

Malinamottagningen Capio Alva Södermalm (Södermalm, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö, Värmdö) – Nr för vårdpersonal: 08 502 331 71

Malinamottagningen Capio Alva Huddinge (Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Södertälje) – Nr för vårdpersonal: 08 502 331 70

För remittenter som ej använder Take Care skickas remisser till:

Alva Psykologi
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm

Patienter som är listade på BVC och BMM i andra kommuner/stadsdelar hänvisas till Rädda Barnens Malinamottagningar som i dagsläget tar emot remiss via post:

Rädda Barnen
Malinamottagningen
107 88 Stockholm

HUR GÅR UTREDNINGEN TILL?

Så snart vi har mottagit er remiss kommer den att gås igenom. Om remissen är fullständig återkommer vi inom ett par veckor med en remissbekräftelse, och om något saknas ber vi om kompletterande information. För snabbast möjliga hantering ber vi er att försäkra er om att all nödvändig information finns med.

Den remitterade eleven kommer att kallas till ett antal besök hos oss, med föräldraintervju, läkarbesök och psykologisk testning. Även skolpersonal kallas till intervju samt ombeds att fylla i formulär.

När utredningen är klar återlämnas resultatet till familjen och till skolan. Remittent får en skriftlig sammanställning av utredningen efter återlämningen. 

FÖRELÄSNINGAR FÖR SKOLPERSONAL

Vill ni utöka personalens kompetens kring psykisk hälsa eller NPF? Vi kommer gärna till er skolaoch lär er mer om psykisk hälsa hos barn. Vi erbjuder föreläsningar om till exempel ångest, ADHD, konflikthantering eller depression. Kontakta lovisa.claesson@alvapsykologi.se för mer information.