Videobesök med
barnpsykolog

Boka en tid som passar er!  tider släpps löpande

LADDA NER ALVAAPPEN

VIDEOBESÖK
MED
BARNPSYKOLOG

Boka en tid som passar dig

LADDA NER ALVAAPPEN

Psykologbesök

Har ditt barn rädslor utöver det vanliga, är ledset eller nedstämt, har svårt i kamratrelationer, är oroligt eller blir frustrerat mer än vanligt? Alva Psykologi erbjuder rådgivning, stöd och behandling av barn och ungdomar (upp till 18 år), föräldrastöd och löpande föreläsningar. 

psykologbesök 0-5 år

psykologbesök 6-17 år

Ska barnet komma med eller inte?

Vi rekommenderar att barn under 8 år inte följer med vid det första besöket.
Om barnet, oavsett ålder, absolut inte vill komma med går det bra att förälder/föräldrar kommer själva – psykologen kan träffa barnet vid ett senare tillfälle.

Hur går ett rådgivande besök till?

Det rådgivande besöket är till för att psykologen ska få information och kunna bilda sig en uppfattning om vilka insatser som behövs.

Under besöket pratar psykologen med barn och vårdnadshavare gemensamt. I vissa fall finns det saker vårdnadshavare inte vill berätta inför barnet. Både barn och vårdnadshavare kan få prata enskilt med psykologen under delar av besöket.

Om den tiden inte räcker till kan man boka in ytterligare ett rådgivande samtal innan eventuella behandlingsinsatser påbörjas.

om du har symptom

Om du som förälder eller ditt barn upplever förkylningssymtom som hosta, snuva, feber eller ont i halsen ska du inte komma till mottagningen med anledning av Covid-19. I ställer erbjuder vi videobesök.

Kontakta oss via 1177 eller ring 08 502 33 160. Lämna meddelade med barnets namn, personnummer, tid för besöket och att ni önskar videobesök, samt vilket telefonnummer ni vill ha sms till.

ÅTERBUD ELLER UTEBLIVET BESÖK

För att lämna återbud: ring oss på 08 502 33 160 eller kontakta oss via 1177.

Vid förhinder, vänligen avboka minst 24 timmar före bokad tid. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras. Detta gäller även besök bokade via 1177 samt videobesök med barnpsykolog via appen. 

Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 400 kronor enligt regionens regler.

SepArerade föräldrar

Båda vårdnadshavarnas medgivande krävs för en vårdkontakt. Länk till blankett

kostnadsfria besök

Vi driver vår verksamhet på uppdrag av Region Stockholm vilket innebär att vi inte har någon patientavgift.

Tänk också på att

  • Många söker hjälp hos oss, så avboka så snart ni kan om den tid ni fått inte passar, så kan någon annan kan få den tiden.
  • Komma i god tid, gärna 5-10 minuter innan besöket.

Välkomna till oss!

återbesök via video?

Alva Psykologi erbjuder vid Covid-19 symptom planerade återbesök via video. För dig som patient är det då viktigt att tänka på att du måste ha laddat ner appen, samt loggat in med Bank ID en gång, för att besöket ska kunna genomföras. Har du inte varit inne i appen på 3 månader måste du logga in en gång innan videobesöket för att det ska fungera.