Kontakt

Inom Alva Psykologi finns barnpsykologer och barnläkare som har handledning av barnpsykiater. Kompletterande logoped- och andra utredningar görs/remitteras vid behov. Här nedan ser du vilka psykologer du träffar på Alva Psykologi.

Skicka remisser eller beställa tid

Vi tar emot remisser från skolhälsovården eller andra instanser. För att en utredning ska kunna genomföras behövs bl.a. en pedagogisk utredning/bedömning från barnets/ungdomens lärare. Blanketter för detta finns i blankettarkivet. Alla remisser skickas till Alva Psykologi, Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm

Du kan som förälder också beställa en tid för ett bedömningssamtal med en erfaren psykolog och på det sättet börjar vi alltid, när frågan om utredning av koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet når oss. 

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via 1177

1. Logga in på 1177 med Mobilt BankID
2. Agera ombud för ditt barn (lägg till barn och klicka på barnet)
3. Hitta och lägg till mottagning ”Alva Barnklinik BUMM Psykisk ohälsa..”
4. Välj aktuell tjänst

Telefon:
Adress:

Vi som arbetar på Alva Psykologi Medborgarplatsen

Psykologer
Barnläkare
Barnpsykatriker

Vi som arbetar på Alva Psykologi Sabbatsberg

Psykologer
Barnläkare

Vi som arbetar på Alva Psykologi Hagastaden

Administration