Inför ert besök

Många hör av sig med frågor inför sitt nybesök till psykolog. Då vi har svårt att hinna med att svara på frågor i telefon eller via mejl har vi sammanställt en del information. Övriga frågor går bra att ta upp under besöket.

Ska barnet komma med eller inte?

Vi rekommenderar att barn under åtta år inte följer med vid det första besöket. Om barnet, oavsett ålder, absolut inte vill komma med går det bra att förälder/föräldrar kommer själva – psykologen kan träffa barnet vid ett senare tillfälle.

Hur går det första besöket till?

Det första besöket är till för att psykologen ska få information och kunna bilda sig en uppfattning om vilka insatser som behövs

Om den tiden inte räcker till bokar man fler sådana bedömningssamtal innan eventuella behandlingsinsatser påbörjas.

Hur lång tid tar besöket

Nybesöket varar i ca 45 minuter
återbesök 30 minuter.

Sepererade föräldrar

Båda vårdnadshavarnas medgivande krävs för en vårdkontakt.

Tänk också på att

  • Många söker hjälp hos oss, så avboka så snart ni kan om den tid ni fått inte passar, så kan någon annan kan få den tiden.
  • Komma i god tid, gärna 5-10 minuter innan besöket.

Välkomna till oss!