adhd / add

Har ditt barn svårt att koncentrera sig vid läxläsning  eller andra uppgifter, har svårt att sitta still eller följa undervisningen i skolan? På Alva gör vi neuropsykiatriska utredningar för barn i åldern 4-17 år 

utredning av eventuell adhd /add

REMISS

Vi tar emot remisser från elevhälsovården eller andra instanser. För att en utredning ska kunna genomföras behövs bl.a. en pedagogisk kartläggning från barnets/ungdomens lärare (blanketter för detta finns här).

Alla remisser, även remisser med önskemål om utredning på vår mottagning i Hagastaden skickas till: 
Alva Psykologi, Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm

Egenanmälan

Som föräldrar kan ni även skriva en egenanmälan i löpande text med en beskrivning av varför en utredning är motiverad. Till egenanmälan ska elevhälsovårdsjournal och pedagogisk kartläggning från skolan/förskolan bifogas. En psykolog gör utifrån detta material en bedömning av om en utredning bör genomföras.  

hur går en utredning till?

Vid utredningen kommer ni att få träffa en barnpsykolog och en barnläkare. Intervjuer görs med föräldrar, lärare och med barnet. Barnet får tillsammans med psykolog genomföra uppgifter där kognitiva förmågor kartläggs liksom förmåga till uppmärksamhet och aktivitetsreglering. Föräldrar, lärare och barn kommer också att få svara på frågor genom formulär.

 När utredningen är klar, efter vanligtvis 3-4 veckor, går psykologen igenom resultat och rekommendationer med barn och föräldrar. Även skolan bjuds in till möte där utredningen gås igenom och vidare insatser för barnet diskuteras. Föräldrar och skola, om föräldrarna vill, får utredningen skriftligt dokumenterad. 

OM DU HAR SYMPTOM

Om du som förälder eller ditt barn upplever förkylningssymtom som hosta, snuva, feber eller ont i halsen ska du inte komma till mottagningen med anledning av Covid-19. I ställer erbjuder vi besök via videolänk.

Kontakta oss via 1177 eller ring 08-502 33 160. Lämna meddelade med barnets namn, personnummer, tid för besöket och att ni önskar besök via videolänk, samt vilket telefonnummer ni vill ha sms till.

Ni får videolänk per sms senast vid avtalad tid för besöket.

Medicinsk behandling vid ADHD/ADD

Erbjuds vid Alva Balans vid Medborgarplatsen och Hagastaden. Vi har erfarna barnsjuksköterskor, barnläkare och barnpsykiater för samtal om vilka möjligheter som kan finnas vid medicinsk behandling.

Nu har vi också möjlighet att ta emot barn och ungdomar som utretts vid andra mottagningar.

Alva Psykologi och Alva Barnklinik – Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning är två delar av samma mottagning.

Ring:
08 502 33 130 (Medborgarplatsen)
08 502 33 330 (Hagastaden)

Kostnadsfria besök

Vi driver vår verksamhet på uppdrag av Region Stockholm vilket innebär att vi inte har någon patientavgift.

Vi tar emot patienter från hela Sverige. 

separerade föräldrar

Båda vårdnadshavarnas medgivande krävs för en vårdkontakt. Länk till blankett

Återbud eller uteblivet besök

För att lämna återbud: ring oss på 08 502 33 160 eller kontakta oss via 1177.

Vid förhinder, vänligen avboka minst 24 timmar före bokad tid. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras.

Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras från och med 1/9-2020 med

  • 400 kronor för läkarbeskök
  • 400 kronor för sköterskebesök
  • 400 kronor för psykologbesök

enligt landstingets regler.