adhd / add

Har ditt barn svårt att koncentrera sig vid läxläsning  eller andra uppgifter, har svårt att sitta still eller följa undervisningen i skolan? På Alva gör vi neuropsykiatriska utredningar för barn födda 2012 och tidigare.

utredning av eventuell adhd /add

REMISS

Vi välkomnar barn födda 2013 och tidigare som måste komma på remiss från skolläkare, barnläkare eller barnpsykiatriker. Observera att vi inte längre får ta emot egenremisser från och med 1 juni 2022. Läs mer om hur du som remittent går till väga här.

Vi kan även utreda AST om du har en remiss från BUP. 

Patienter från andra regioner ska komma på remiss från BUP, psykiatrin eller habiliteringen.

Till remissen ska elevhälsovårdsjournal och pedagogisk kartläggning från skolan/förskolan bifogas. En psykolog gör utifrån detta material en bedömning om en utredning bör utföras. Alla remisser, även de med önskemål om utredning på vår mottagning i Hagastaden skickas till:

 

Alva Psykologi, Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm

hur går en utredning till?

Vid utredningen kommer ni att få träffa en barnpsykolog och en barnläkare. Intervjuer görs med vårdnadshavare, lärare och barnet. Barnet får tillsammans med psykolog genomföra uppgifter där kognitiva förmågor kartläggs liksom förmåga till uppmärksamhet och aktivitetsreglering. Föräldrar, lärare och barnet kommer också att få svara på frågor genom formulär.

När utredningen är klar, vanligtvis efter 3-4 veckor, går psykologen igenom resultat och rekommendationer med barn och vårdnadshavare. Även skolan bjuds in till möte där utredningen gås igenom och vidare insatser för barnet diskuteras. Vårdnadshavare och skola, om vårdnadshavare vill, får utredningen skriftligt dokumenterad. 

OM DU HAR SYMPTOM

Om du som förälder eller ditt barn upplever förkylningssymtom som hosta, snuva, feber eller ont i halsen ska du inte komma till mottagningen med anledning av Covid-19. I ställer erbjuder vi besök via videolänk.

Kontakta oss via 1177 eller ring 08-502 33 160. Lämna meddelade med barnets namn, personnummer, tid för besöket och att ni önskar besök via videolänk, samt vilket telefonnummer ni vill ha sms till.

Ni får videolänk per sms senast vid avtalad tid för besöket.

Medicinsk behandling vid ADHD/ADD

Erbjuds vid Alva Balans vid Medborgarplatsen och Hagastaden. Vi har erfarna barnsjuksköterskor, barnläkare och barnpsykiater för samtal om vilka möjligheter som kan finnas vid medicinsk behandling.

Nu har vi också möjlighet att ta emot barn och ungdomar som utretts vid andra mottagningar.

Alva Psykologi och Alva Barnklinik – Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning är två delar av samma mottagning.

Ring:
08 502 33 130 (Medborgarplatsen)
08 502 33 330 (Hagastaden)

Kostnadsfria besök

Vi driver vår verksamhet på uppdrag av Region Stockholm vilket innebär att vi inte har någon patientavgift.

Vi tar emot patienter från hela Sverige. 

separerade föräldrar

Båda vårdnadshavarnas medgivande krävs för en vårdkontakt. Länk till blankett

info till boende utanför stockholm

Som patient har du rätt att söka vård inom annan region än där du är skriven. Det kan handla om att väntetiderna där du bor är långa. Ibland krävs då bedömning/remiss från BUP/ HAB för att komma till oss. För mer info kring vård i annan region, läs här

Ni kan vända er till BUP och i vissa fall vårdgarantikansliet i er Region och be om att de skickar en remiss till oss för bedömning. 

Om ditt hemlandsting har vårdgaranti för neuropsykiatriska utredningar kan du få ersättning för utlägg såsom resa och boende. 

Kontakta oss på  08 502 33 160 vid frågor kring detta

Återbud eller uteblivet besök

För att lämna återbud: ring oss på 08 502 33 160 eller kontakta oss via 1177.

Vid förhinder, vänligen avboka minst 24 timmar före bokad tid. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras.

Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras från och med 1/9-2020 med

  • 400 kronor för läkarbeskök
  • 400 kronor för sköterskebesök
  • 400 kronor för psykologbesök

enligt landstingets regler.