Gällande Covid-19

Om du som förälder eller ditt barn upplever förkylningssymtom som hosta, snuva, feber eller ont i halsen ska du inte komma till mottagningen med anledning av Covid-19. I ställer erbjuder vi besök via videolänk.

Kontakta oss via 1177 eller ring 08 502 33 160. Lämna meddelade med barnets namn, personnummer, tid för besöket och att ni önskar besök via videolänk, samt vilket telefonnummer ni vill ha sms till.

Ni får videolänk per sms senast vid avtalad tid för besöket.

För att förhindra smittspårningen av Covid-19 ser vi helst att så få personer som möjligt följer med vid besöket, till exempel en vuxen och ett barn. Regionens rekommendationer kring munskydd i öppenvård gäller from 19/2 även patienter över 16 år samt vårdnadshavare.