KORT VÄNTETID FÖR ADHD-UTREDNING

Vi har just nu korta väntetider för att få göra en ADHD-utredning hos oss.
Utredningarna utförs på våra mottagningar vid Medborgarplatsen, Sabbatsbergs sjukhus samt Hagastaden.

Vi tar emot remisser från elevhälsovården eller andra instanser.
För att en utredning ska kunna genomföras behövs bl.a. en pedagogisk kartläggning från barnets/ungdomens lärare. (Blanketter för detta finns i blankettarkivet)

Ni kan även skriva en egenanmälan i löpande text med en beskrivning av varför en utredning är motiverad.
Till egenanmälan ska elevhälsovårdsjournal, pedagogisk kartläggning som görs av skolan/förskolan samt BVC-journal bifogas.
En psykolog gör utifrån detta material en bedömning om en utredning bör genomföras.
Vid utredningen kommer ni främst att träffa en erfaren barnpsykolog under många timmar, och även träffa en barnläkare.

Alla remisser skickas till vår mottagning på Medborgarplatsen.

Alva Psykologi
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm