INTAGNINGSSTOPP FÖRSTA LINJEN

Det går fortfarande bra att boka ett rådgivande besök på mottagning via 1177 (gäller ett besök) eller att boka ett videobesök med barnpsykolog via vår app (gäller också ett besök) men vi kan efter detta rådgivande besök ej erbjuda någon samtalskontakt hos oss.