INTAGNINGSSTOPP FÖRSTA LINJEN MEDBORGARPLATSEN OCH HAGASTADEN

Nu har vi intagningsstopp för Första Linjen på våra mottagningar.

Det går fortfarande att boka ETT kortare rådgivande besök via 1177 eller ETT rådgivande videobesök med barnpsykolog via vår app. Föreläsningarna på Medborgarplatsen och Hagastaden fortsätter att rulla på som vanligt.