Föreläsningar för skolpersonal

Vill ni utöka personalens kompetens kring psykisk hälsa eller NPF?  Vi kommer gärna till er skola och lär er mer om psykisk hälsa hos barn. Vi erbjuder föreläsningar om till exempel ångest, ADHD, konflikthantering eller depression. Kontakta lovisa.claesson@alvapsykologi.se för mer information.