FÖRELÄSNING OM ADHD FÖR FÖRÄLDRAR 6-17 ÅR

Har ditt barn diagnostiserats med adhd av någon form? Eller önskar du lära dig mer om adhd? Föreläsningen syftar till att ge grundläggande kunskap om vad adhd innebär, vad som är viktigt att känna till och hur adhd kan yttra sig i vardagen. Vi lyfter vanliga frågor om adhd samt ger konkreta exempel på vad man som förälder eller anhörig kan göra för att stötta ett barn med adhd.
Föreläsningen riktar sig till föräldrar till barn i åldern 6-17 år

Vid intresse, kontakta oss på 1177 eller ring 08 – 502 33 160 för att anmäla er.  Meddela vilken föreläsning ni vill gå på och barnet/barnens personnummer och hur många som kommer att komma. Föreläsningen är kostnadsfri.

OBS! Om ni inte har möjlighet att delta på föreläsningen ber vi er att avboka besöket senast 24 timmar innan föreläsningen. Vid uteblivet besök eller senare avbokning än 24 timmar innan debiteras ni 400kr i enlighet med landstingets regler