Du kan nu se ditt barns journal på 1177

Nu kan du se ditt barns journal från Alva BVC på 1177 genom att logga in med Bank ID och agera ombud för ditt barn.

Se nedan länk för mer info:
https://www.1177.se/Stockholm/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/det-har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/las-din-journal/las-din-journal-via-natet/