Välkommen till
Alva BVC

Alva BVC är en del av Alva Barnklinik och Alva Psykologi och vi finns i samma lokaler med var sitt väntrum.
Vi samarbetar med logoped, barndietist, S:t Eriks ögonsjukhus, Folktandvården, Medborgarhusets bibliotek, BUP och socialtjänsten samt Sachsska barnsjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

Mottagning :

VIDEO-
BESÖK
ONLINE

Träffa barnläkare kl 8-10 och
Specialistsjuksköterskor kl 13-15.
LADDA NER ALVAAPPEN

Vi som är Alva BVC

Vi är alla specialistutbildade inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och arbetade först i många år på barnsjukhusens olika avdelningar och mottagningar och har på så vis fått en stor kunskaps- och erfarenhetsbank att plocka ur.

VARFÖR VÄLJA ALVA BVC?

På Alva BVC finns tillgång till barnsjuksköterskor, barnläkare och barnpsykologer med stort yrkeskunnande och bred erfarenhet. Vi arbetar tillsammans som ett team kring ditt barn för att ni som familj ska känna er trygga och väl omhändertagna.

BARNHÄLSOVÅRDSPROGRAMMET

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. För att uppnå detta mål har socialstyrelsen tagit fram ett barnhälsovårdsprogram.

KONTAKTA OSS

Välkommen att ringa oss! Det går också bra att kontakta oss via 1177

SJUKA BARN

Alva Barnklinik som finns i samma lokaler men med annat väntrum har erfarna barnsjuksköterskor och barnläkare som arbetar i team. 

LÄNKAR

Länkar & lästips