VAccinationer

För vaccination är du välkommen på drop-in måndag-fredag kl. 13-15. 
Hepatit A vaccin , Havrix,  för barn är slut tillsvidare vid Medborgarplatsen och Hagastaden.   
Du kan även boka tid på telefon eller kontakta oss på 1177. Vi kan då även vaccinera föräldrarna. 

Telefontid kl. 8-11 helgfria vardagar: 
Medborgarplatsen: 08-502 33 100
Hagastaden: 08-502 33 300
Sickla: 08-502 33 400

TBE

Fästingburen hjärninflammation (cirka 200 fall i Sverige per år). Vaccination kan ske efter 1 års ålder.

Om du önskar vaccination, så tänk först dessa tankar:

  • Kommer jag att klara av att hålla reda på ett vaccinationsprogram med tre sprutor första året och sedan en ny spruta vart 3:e–5:e år i all framtid som programmet är idag?
  • Och om du önskar vaccination så försök till varje pris att ha samma vaccinationsprogram för alla i familjen.

Vattkoppor

Vaccination kan ske från 9 månaders ålder. Två sprutor med minst 6 veckor emellan beräknas ge ett livslångt skydd.

Kan inte bedömas som en viktig vaccination till friska barn, men man slipper ca 10 dagars sjukdom och frånvaro från förskolan och en oftast besvärlig klåda. Vore vattkoppor en vuxensjukdom skulle antagligen fler vaccinera sig mot vattkoppor än influensa.

Hepatit A

Gulsotsmitta framför allt från mat eller dryck, t.ex ”Havrix”.

Vaccination från 1 års ålder (under särskilda omständigheter tidigare). Det skyddet är viktigt vid resor till bland annat Afrika, Asien, Syd- och Mellanamerika.

Två sprutor med minst 6 månaders mellanrum beräknas ge ett livslångt skydd. Första sprutan bör tas minst 2 veckor innan avresa.

Hepatit B

Gulsotsmitta som sprids med blod och sexuellt, t.ex. ”Engerix”. Kan ges från födelsen. Rekommenderas till alla då hepatit B kan ha svåra komplikationer på lång sikt som skrumplever och levercancer. Vanligen innebär vaccinationen tre injektioner, som beräknas ge ett livslångt skydd.

OBS: Alla barn som vaccineras vid barnavårdscentralerna inom Stockholms läns landsting och är födda 2012-10-01 eller senare har erbjudits denna vaccination.

Hepatit A + B (t.ex. “Twinrix”)

Kan ges med en spruta som innehåller skydd mot hepatit A och B. Tre injektioner beräknas ge ett livslångt skydd.

Inför resa bör man hinna med två sprutor med minst en månads mellanrum.

Prislista per vaccinationstillfälle

  • TBE, barn 350 kr, vuxna 400 kr
  • Vattkoppor 700 kr
  • Hepatit A, barn 380 kr, vuxna 470 kr
  • Hepatit B, barn 350 kr, vuxna 370 kr
  • Hepatit A + B, barn 470 kr och vuxna 600 kr
  • Mässling, RödaHund, Påssjuka 500 kr

Övriga vaccinationer hänvisar vi till andra vaccinationsmottagningar.