Alva stödjer

BRIS - bARNENS RÄTT I SAMHÄLLET

BRIS, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

STIPENDIER TILL FACULTY OF NURSING, CHIANG MAI UNIVERSITY, THAILAND

Många sjuksköterskeelever som kommer från mindre städer långt ute på landet har svårt att bekosta sina terminsavgifter och riskerar därmed att få avbryta sina studier. Därför bidrar vi med ett antal stipendier för att underlätta för detta. Efter examen återvänder de flesta till sina hemstäder eller till landsbygden.