Alva Psykologi har vunnit nya uppdrag!

Alva Psykologi har vunnit en upphandling gällande första linjen för små barn 0-5 år. I detta uppdrag ingår även föräldrastöd och konsultationer till BVC och MVC/BMM.

Avtalet avser ett av sex delområden som upphandlades där kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Södertälje ingår. Mottagningarna/uppdraget har av Region Stockholm döpts till ”Malinamottagningar”.