SABBATSBERGS SJUKHUS

När vi inte har öppet

1177 VÅRDGUIDEN

Om du behöver rådgivning på helg-, kvälls eller nattetid kan du alltid kontakta 1177 Vårdguiden telefon 1177. De hjälper dig att ta reda på vart du ska vända dig.

Sachsska barnsjukhuset

Akutmottagning för akut sjuka barn, öppet dygnet runt, telefon växel 08–616 10 00.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

Akutmottagning för akut sjuka barn, öppet dygnet runt. Barnmedicin och barnkirurgi. Telefon växel 08–517 700 00.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge

Akutmottagning för akut sjuka barn med akuta åkommor, för närvarande dagtid.
Telefon växel 08–585 800 00.


Man kan även vända sig till Närakuterna som har öppet 8-22

 

Gäller det ett livshotande tillstånd, ring 112!

 

08 592 006 50 (mån–fre 8–12) | sabbatsberg@alvabarnklinik.se | Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm | Hiss B, plan 3