SABBATSBERGS SJUKHUS

Alva stödjer

MIND – för psykisk hälsa

MIND vill förbättra levnadsvillkoren för personer som har någon form av psykisk ohälsa och  motverka diskriminering och stigmatisering av personer med psykisk ohälsa.

www.mind.se

Northern School for the Blind i Chiang Mai, Thailand

Skolan utbildar blinda barn. Två tredjedelar integrerade i vanliga skolklasser och en del också på universitetsnivå. En tredjedel kan på grund av neuropsykiatriska och neurologiska handikapp inte göra det, och utbildas för att arbeta i lantbruk med odling och djurskötsel. Målet är att alla skall kunna försörja sig helt eller delvis.

www.cmblind.org

Facebook-sida

 

08 592 006 50 (mån–fre 8–12) | sabbatsberg@alvabarnklinik.se | Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm | Hiss B, plan 3