SABBATSBERGS SJUKHUS

Medarbetare

Välkommen att ringa Sabbatsbergkliniken på telefon 08 592 006 50.

Måndag–fredag 8.00–10.00.

sabbatsberg@alvabarnklinik.se

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm.

Du kan också kontakta oss genom att logga in på 1177 Vårdguiden.

Barnsjuksköterskor

 • Miriam Jensen Immo – barnsjuksköterska. Tidigare BVC Skärholmen och Rosenlunds Vårdcentral.
 • Helena Lorentzon –  barnsjuksköterska. Tidigare Systrarna Söder BVC samt allergimottagingen och barnakuten på Sachsska barnsjukhuset.
 • Ewa Widinghoff –  barnsjuksköterska. Tidigare Alva BVC, Stureby BVC och Sachsska Barnsjukhuset/Södersjukhuset

Barnläkare

 • Mona Aksar – barnläkare. Tidigare Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Föräldraledig.
 • Jan Alm – barnläkare, docent. Endokrinolog. Tidigare Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
 • Miri Epstein – barnläkare. Tidigare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
 • Sten Friberg – barnläkare. Tidigare överläkare vid Sachsska Barnsjukhuset/Södersjukhuset.
 • Gayane Hannelius – barnläkare. Tidigare Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
 • Harriet Maler – barnläkare. Tidigare Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
 • Anders Nilsson – barnläkare. Verksamhetschef.
 • Håkan Nordgren – barnläkare. Tidigare studierektor vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
 • Ulla Seger – barnläkare. Tidigare Barnkliniken, Sunderby sjukhus.
 • Lars Smedman – barnläkare, docent. Tidigare studierektor vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
 • Anneli Strömstedt – barnläkare. Även överläkare vid Mälarsjukhuset.

Rådgivare

 • Marianne Olcén – barnpsykiatriker.

Administration

 • Jennie Drotz – administratör. Tidigare administratör på Björkhagens husläkarmottagning.
 • Sanna Lundström – ekonomichef. Tidigare redovisningsansvarig inom Shurgard Scandinavia.
 • Katrin Wannelöf – Vice VD. Tidigare Controller inom SLL.
 • Madeleine Zander – administratör. Tidigare Aftonstjärnan Psykiatri.

 

 

08 592 006 50 (mån–fre 8–12) | sabbatsberg@alvabarnklinik.se | Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm | Hiss B, plan 3